Stikkordarkiv: 5 år

Ford med 5-års garanti

Kilde: Ford Norge

Ford utvider Norgesgarantien fra 3år/100.000 km til 5år/100.000 km (det som inntreffer først) på alle Ford person og varebiler solgt gjennom Ford sitt Norske forhandlernettverk, med virkning fra og med 1 januar 2011.

Det er viktig for oss å understreke til norske forbrukere at Ford er klasseledene på nye produkter, teknologi, service & vedlikehold og Ford forhandlernes kompetanse på nettopp våre produkter som vi har designet og utviklet. Utvidet garanti til 5år/100.000 km understreker dette, sier Adm.direktør, Thormod Skofsrud i Ford Motor Norge A/S.

Ford har 3 års Norgesgaranti på lakk og inntil 12 års garanti mot gjennomrustning.

Forutsetningen for garantiens gyldighet er at foreskrevet service (årlig/km) og vedlikehold utføres eksakt i henhold til Ford`s retningslinjer for den aktuelle bilmodellen. Autoriserte Ford forhandlere/verksteder utfører et detaljert service og vedlikeholdsprogram samt inkludert oppgradering til siste versjon software. Dette sikrer at en Ford forblir en Ford slik at bilens kvalitet og verdi i størst mulig grad opprettholdes, understreker direktør for servicemarkedet i Ford Motor Norge A/S, Per Gunnar Berg.

Utføres service/vedlikehold hos en annen aktør må det for at garantien skal være gyldig fremlegges dokumentasjon på at utført arbeid er eksakt i henhold til Ford`s retningslinjer for denne bilmodellen samt dokumentasjon på at eventuelle utskiftede deler er originale eller av tilsvarende kvalitet, sier Per Gunnar Berg.

Ford understreker at de opprettholder prisgarantien («vi matcher prisen») på service og vedlikehold av Europeiske Ford biler uansett alder slik at kundene skal føle seg trygge på at Ford forhandlerne også har konkurransedyktige priser på service og vedlikehold.

For mer informasjon vennligst kontakt Ford Motor Norge v/adm. dir Thormod Skofsrud eller direktør servicemarkedet Per Gunnar Berg.

Thormod Skofsrud
Adm.Direktør
Tel: 66 99 70 00 / Mobil: 905 10 518

Per Gunnar Berg
Direktør servicemarked
Tel: 66 99 70 00